Namuzowywanie - opracowanie - klp.pl
Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Namuzowywanie - omówienie

Wiersz ten jest parodią tradycyjnych, często spotykanych w literaturze próśb poetów o natchnienie, skierowanych do muzy. Tytuł utworu oznaczać może “natchnienie się muzą”. Podmiot liryczny tłumaczy się, że jego twórczość polega tylko na “końcówkowaniu” - czyli na szukaniu rymów. Wynika to z “niepisaniowości” - niemożności pisania. Podmiot liryczny tworzy słowa nie posiadające znaczenia, będące właściwie... więcej