Rozprawa o stolikowych baranach - analiza i interpretacja - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Utwór ten przenosi czytelnika na bazar warszawskiej Pragi, gdzie podmiot liryczny obserwuje wielkanocne baranki sprzedawane na straganach. Widok ten budzi w nim wiele zaskakujących skojarzeń. Są to skojarzenia wizualne, lecz zarazem intelektualne, wiodące ku dziełom sztuki bardzo odległym od jarmarcznego prymitywizmu, ale w jakiś sposób je przypominajacego, jak np. rzeźby asyryjskie z kręconymi rogami czy też słynna statuetka egipskiej królowej Nefretete, wiążąca się w wyobraźni podmiotu lirycznego ze “stolikowymi baranami” może ze względu na swą kolorowość. Z koronkami brabanckimi kojarzą się barany chyba z uwagi na możliwość asocjacji czysto dźwiękwych, podobnie jak przy ekspersyjnym zawołaniu:
“O bazar! bazar! bazar!
O baran! baran! baran!”


“Kożuchów złote Homery”, podobnie jak “barany w koronach oryniackich” sugerują jakąś “pradawność” zjawiska, a przesłanki tych skojarzeń nietrudno wytropić: kultura Grecji Homera była pasterska, a wśród przejawów tzw. kultury oryniackiej odnajdujemy figuralną rzeźbę zwierzęcą. Zresztą rzucone w wierszu retoryczne pytanie:
Jaki zwrotnik?
“Wiek który – czas który?”,
zawierające cytat z utworu Norwida i następująca po nim odpowiedź
“Magie – religie – rytuały.
A to wszystko z jaskiń
pod miastem,”
- dowodzi, że fantazje skojarzeniowe poety idą w określonym kierunku, mają swoją myślową i artystyczną logikę, podobnie jak zakończenie utworu:
“nieprzerwane dylu-dylu


Oznacz znajomych, którym może się przydać
  Dowiedz się więcej
1  “Teatr osobny” Białoszewskiego
2  Szare eminencje zachwytu - analiza i interpretacja
3  Charakterystyczne cechy twóczości poetyckiej BiałoszewskiegoKomentarze
artykuł / utwór: Rozprawa o stolikowych baranach - analiza i interpretacja    Tagi: